Over ons

Wij zijn specialist in het toegankelijk maken van activiteiten voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Met onze expertise op creatief vlak én de specialistische kennis binnen de gehandicaptenzorg creëren we met DreamDiVR zowel in het zwembad als op het droge een unieke ervaring voor jong en oud.

De mensen
achter DreamDiVR

 

DreamDiVR is ontwikkeld door Michael de Ridder, Kick Willemen en Jeroen van Silfhout. In de samenwerking dragen zij ieder bij vanuit hun eigen specialisme.

Michael de Ridder

Michael de Ridder werkt al 25 jaar vanuit verschillende disciplines in de gehandicaptenzorg.

Hij is een zorgondernemer met een creatieve inslag en is begaan met het leven en welzijn van de doelgroep. Michael denkt in mogelijkheden, niet in beperkingen. Hij wil de zorg verrijken met technologische mogelijkheden.

Kick Willemen

Kick Willemen combineert techniek met kunst. Na zijn kunstopleiding in Arnhem was hij jaren bij verschillende bedrijven als webdesigner en programmeur werkzaam.

Omdat de wereld van de grote, snelle IT hem niet geheel paste, is hij met Michael gaan samenwerken. Nu zet hij zijn kennis en creativiteit in op het kantelvlak tussen techniek en beeld.

Jeroen van Silfhout

Jeroen van Silfhout is een echte wizzkid met een sociale inslag. Een bevlogen en ervaren meedenker. Als een apparaat knoppen heeft, weet hij hoe het werkt. Met de 3D-printer schaaft hij de VR-duikbril naar een steeds hoger niveau.

Missie

DreamDiVR is een innovatief zorgproject, dat zich richt op inzet van Virtual Reality in (therapeutische) zwembaden. We maken zwemtherapie in de gehandicapten- en revalidatiezorg aantrekkelijker en effectiever door illusie en beleving in te zetten met behulp een waterdichte VR-duikbril.

Met deze Virtual Reality-duikbril kan je gecontroleerd onderwaterwerelden ervaren, iets wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. We geloven dat het voor ieder mens goed is nieuwe ervaringen op te doen en je horizon te verbreden. Door technologie in te zetten kunnen ook mensen met een beperking – in elke vorm dan ook – dit ervaren.

Virtueel beleven van onderwaterwerelden verlicht ook de impact die de mens heeft op natuur, milieu en klimaat. Kwetsbare biotopen als koralen staan onder druk als gevolg van menselijk handelen. Wij geloven dat bescherming van het onderwaterleven belangrijk is, maar ook dat het beleven en ervaren ervan bijdraagt aan bewustwording van dit belang. Door dit virtueel te doen, kan dit bereikt worden zonder fysieke belasting door koraaltoerisme.